دوربین مدار بسته داهوا
آمار سایت
clear-bug-div

محصولات جديد

دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک T-800 دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک T-800
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 980,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک T-1000 دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک T-1000
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 1,150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین دام 2 مگاپیکسل ویوتک T-500 دوربین دام 2 مگاپیکسل ویوتک T-500
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 950,000 ریال
افزودن به سبد خريد
BULLET VIEWTECH 1.3MPXL BULLET VIEWTECH 1.3MPXL
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 680,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه DVR 4CH ویوتک دستگاه DVR 4CH ویوتک
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 1,480,000 ریال
افزودن به سبد خريد
جدید: ویوتک 8 کانال XVR جدید: ویوتک 8 کانال XVR
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 2,700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه DVR 8CH ویوتک دستگاه DVR 8CH ویوتک
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 1,980,000 ریال
افزودن به سبد خريد
جدید: ویوتک 16 کانال XVR جدید: ویوتک 16 کانال XVR
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 5,700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1200MP DAHUA 1200MP
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: داهوا

قيمت: 1,980,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1200RMP DAHUA 1200RMP
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: داهوا

قيمت: 1,780,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220EMP DAHUA 1220EMP
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,190,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1200EMP DAHUA 1200EMP
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,990,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1200BP DAHUA 1200BP
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1100RP DAHUA 1100RP
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,130,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1100MP DAHUA 1100MP
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,270,000 ریال
افزودن به سبد خريد
XVR 16CH DAHUA 5216A XVR 16CH DAHUA 5216A
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 15,340,000 ریال
افزودن به سبد خريد
XVR 8CH DAHUA 5108HS XVR 8CH DAHUA 5108HS
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 7,280,000 ریال
افزودن به سبد خريد
XVR 4CH DAHUA 5104HS XVR 4CH DAHUA 5104HS
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 4CH DAHUA 5104HS-S3 DVR 4CH DAHUA 5104HS-S3
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: داهوا

قيمت: 4,320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 8CH DAHUA 5108H-S3 DVR 8CH DAHUA 5108H-S3
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: داهوا

قيمت: 7,280,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 16CH DAHUA 5216AN-S3 DVR 16CH DAHUA 5216AN-S3
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 13,650,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1100RP DAHUA 1100RP
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,130,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220EMP-A DAHUA 1220EMP-A
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۰۵ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رک 7 یونیت رک 7 یونیت
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۳ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 1,650,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رک 6 یونیت رک 6 یونیت
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۳ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 1,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رک 4 یونیت رک 4 یونیت
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۳ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 750,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آمپلی فایر آسیا امپ مدل ۲۸۰UTE آمپلی فایر آسیا امپ مدل ۲۸۰UTE
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۳ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 4,300,000 ریال
افزودن به سبد خريد
D-Link DES-1008A 8-Port Switch D-Link DES-1008A 8-Port Switch
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۳ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 370,000 ریال
افزودن به سبد خريد
D-Link DES-1005A 5-Port 10/100 Switch D-Link DES-1005A 5-Port 10/100 Switch
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۳ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPnD-SAr2 رادیو وایرلس میکروتیک RBSXTG-5HPnD-SAr2
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۳ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 4,200,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رادیو یونیفای یوبیکیوتی UAP-LR رادیو یونیفای یوبیکیوتی UAP-LR
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۰۳ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 3,700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5HPnD رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5HPnD
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۲ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 3,900,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5nDr2 رادیو وایرلس میکروتیک RBSXT5nDr2
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۲ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 2,600,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPnD-QRT رادیو وایرلس میکروتیک RB911G-5HPnD-QRT
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۲ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 5,900,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رادیو وایرلس میکروتیک RBMetal5SHPn رادیو وایرلس میکروتیک RBMetal5SHPn
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۲ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 3,700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رادیو نانو استیشن یو بیکیوتی M5 رادیو نانو استیشن یو بیکیوتی M5
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۲ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 3,900,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رادیو نانو استیشن یوبیکیوتی Loco M5 رادیو نانو استیشن یوبیکیوتی Loco M5
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۲ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 3,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آنتن نانو استیشن  SXT LITE5 آنتن نانو استیشن SXT LITE5
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۱ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 2,900,000 ریال
افزودن به سبد خريد
NVR 4CH DAHUA 2104HS-P-S2 NVR 4CH DAHUA 2104HS-P-S2
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۱ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 5,070,000 ریال
افزودن به سبد خريد
SPEED DOME 60230T-HN SPEED DOME 60230T-HN
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۱ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیکی
پرداخت با کلیه کارت های بانکی
شاخه ها
سازندگان
  • داهوا
  • فراگستر الکترونیک داهوا
  • نمایندگی رسمی ویوتک تهران