دوربین مدار بسته داهوا
آمار سایت
clear-bug-div

محصولات جديد

DAHUA-IP DOME 4431EP-AS-H DAHUA-IP DOME 4431EP-AS-H
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۵ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 5,460,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP BULLET 4431BP-BAS-H DAHUA-IP BULLET 4431BP-BAS-H
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۵ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 5,460,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP BULLET 4431DP-BAS-H DAHUA-IP BULLET 4431DP-BAS-H
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 5,720,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-MINICAM 3201B DAHUA-MINICAM 3201B
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,380,000 ریال
افزودن به سبد خريد
کنترل دسترسی داهوا کنترل دسترسی داهوا
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
کنترل دسترسی داهوا کنترل دسترسی داهوا
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
کنترل دسترسی داهوا کنترل دسترسی داهوا
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
کنترل دسترسی داهوا کنترل دسترسی داهوا
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
کنترل دسترسی داهوا کنترل دسترسی داهوا
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
کنترل دسترسی داهوا کنترل دسترسی داهوا
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
کنترل دسترسی داهوا کنترل دسترسی داهوا
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
کنترل دسترسی داهوا کنترل دسترسی داهوا
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
کنترل دسترسی داهوا کنترل دسترسی داهوا
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۴ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
کنترل دسترسی داهوا کنترل دسترسی داهوا
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۲ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
کنترل دسترسی ضد ضربه داهوا کنترل دسترسی ضد ضربه داهوا
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
کنترل دسترسی داهوا کنترل دسترسی داهوا
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
کتترل دسترسی کارتی ضد آب داهوا کتترل دسترسی کارتی ضد آب داهوا
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۱۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگیره درب هوشمند داهوا ASL8112(R)(K)(S)-B دستگیره درب هوشمند داهوا ASL8112(R)(K)(S)-B
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگیره درب هوشمند داهوا ASL8101(R)(K)(S)-B دستگیره درب هوشمند داهوا ASL8101(R)(K)(S)-B
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگیره درب هوشمند داهوا ASL6101(R)(K)(S)-B دستگیره درب هوشمند داهوا ASL6101(R)(K)(S)-B
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
AHD 1.3MPXL دوربین مینی AHD 1.3MPXL دوربین مینی
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 890,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FCA دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FCA
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 780,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FZG دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FZG
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 890,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FY دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FY
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 880,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FR دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FR
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,200,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه XVR 4CH ویوتک دستگاه XVR 4CH ویوتک
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,550,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه XVR 8CH ویوتک دستگاه XVR 8CH ویوتک
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 1,900,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه XVR 16CH ویوتک دستگاه XVR 16CH ویوتک
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 3,800,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1200-RPVF-IRE6 DAHUA 1200-RPVF-IRE6
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: داهوا

قيمت: 3,700,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1200SP DAHUA-BULLET 1200SP
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: داهوا

قيمت: 1,780,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1220DP DAHUA-BULLET 1220DP
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,430,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-DOME 1220EMP-A DAHUA-DOME 1220EMP-A
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,060,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-DOME 1200MP DAHUA-DOME 1200MP
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,560,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1220BP DAHUA-BULLET 1220BP
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,280,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1200BP DAHUA-BULLET 1200BP
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,080,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-DOME 1400MP DAHUA-DOME 1400MP
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,470,000 ریال
افزودن به سبد خريد
4 کانال XVR DAHUA 5104HS 4 کانال XVR DAHUA 5104HS
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
8 کانال XVR DAHUA 5108HS 8 کانال XVR DAHUA 5108HS
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 6,890,000 ریال
افزودن به سبد خريد
16 کانال XVR DAHUA 5216A 16 کانال XVR DAHUA 5216A
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 14,170,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آداپتور 12 ولت 2 آمپر
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۱ شهریور، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 70,000 ریال
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیکی
پرداخت با کلیه کارت های بانکی
شاخه ها
سازندگان
  • داهوا
  • فراگستر الکترونیک داهوا
  • نمایندگی رسمی ویوتک تهران