دوربین مدار بسته داهوا
آمار سایت
clear-bug-div

محصولات جديد

دوربین بولت 2.4 مگاپیکسل ویوتک HMX-3224H دوربین بولت 2.4 مگاپیکسل ویوتک HMX-3224H
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 1,400,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-75ARRY دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-75ARRY
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۰ اردیبهشت، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 980,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA SD6C220I-HC DAHUA SD6C220I-HC
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۷ فروردین، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 30,550,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FHS دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FHS
تاريخ افزودن: شنبه، ۱۹ فروردین، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 1,150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین دام 2 مگاپیکسل ویوتک T-500 دوربین دام 2 مگاپیکسل ویوتک T-500
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 950,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه XVR 4CH ویوتک دستگاه XVR 4CH ویوتک
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 1,600,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه XVR 8CH ویوتک دستگاه XVR 8CH ویوتک
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 2,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه XVR 16CH ویوتک دستگاه XVR 16CH ویوتک
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 3,500,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1200MP DAHUA 1200MP
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: داهوا

قيمت: 1,980,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1200RMP DAHUA 1200RMP
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: داهوا

قيمت: 1,780,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220EMP DAHUA 1220EMP
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,190,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1200EMP DAHUA 1200EMP
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,990,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1200BP DAHUA 1200BP
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1100RP DAHUA 1100RP
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,130,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1100MP DAHUA 1100MP
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,270,000 ریال
افزودن به سبد خريد
XVR 16CH DAHUA 5216A XVR 16CH DAHUA 5216A
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 15,340,000 ریال
افزودن به سبد خريد
XVR 8CH DAHUA 5108HS XVR 8CH DAHUA 5108HS
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 7,280,000 ریال
افزودن به سبد خريد
XVR 4CH DAHUA 5104HS XVR 4CH DAHUA 5104HS
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 4CH DAHUA 5104HS-S3 DVR 4CH DAHUA 5104HS-S3
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: داهوا

قيمت: 4,320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 8CH DAHUA 5108H-S3 DVR 8CH DAHUA 5108H-S3
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: داهوا

قيمت: 7,280,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 16CH DAHUA 5216AN-S3 DVR 16CH DAHUA 5216AN-S3
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 13,650,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1100RP DAHUA 1100RP
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,130,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220EMP-A DAHUA 1220EMP-A
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۰۹ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-NVR5864-4KS2 DH-NVR5864-4KS2
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 55,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-NVR4832-4KS2 DH-NVR4832-4KS2
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 29,250,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-NVR5464-4KS2 DH-NVR5464-4KS2
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 35,360,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-NVR4116HS-4KS2 DH-NVR4116HS-4KS2
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 8,060,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-NVR4108HS-4KS2 DH-NVR4108HS-4KS2
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 7,150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-IPC-HDBW8231EP-Z DH-IPC-HDBW8231EP-Z
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 8,900,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-IPC-HDW4231EMP-AS DH-IPC-HDW4231EMP-AS
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 7,350,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-IPC-HDBW4421FP DH-IPC-HDBW4421FP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 7,410,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-IPC-HDBW4421EP-AS-0360B DH-IPC-HDBW4421EP-AS-0360B
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 7,670,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-IPC-HDW4431EMP-AS DH-IPC-HDW4431EMP-AS
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 8,450,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-IPC-HDBW4431EP-AS DH-IPC-HDBW4431EP-AS
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 8,450,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-IPC-HDW4830EMP-AS DH-IPC-HDW4830EMP-AS
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 11,830,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-IPC-HDBW4830EP-AS DH-IPC-HDBW4830EP-AS
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 11,830,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6 DH-IPC-HFW2421RP-ZS-IRE6
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 9,620,000 ریال
افزودن به سبد خريد
HFW4421EP-0360B HFW4421EP-0360B
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 7,410,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-IPC-HFW4431EP-S DH-IPC-HFW4431EP-S
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 8,300,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DH-IPC-HFW4830EP-S DH-IPC-HFW4830EP-S
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۸ اسفند، ۱۳۹۵
سازنده:

قيمت: 11,570,000 ریال
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیکی
پرداخت با کلیه کارت های بانکی
شاخه ها
سازندگان
  • داهوا
  • فراگستر الکترونیک داهوا
  • نمایندگی رسمی ویوتک تهران