دوربین مدار بسته داهوا
آمار سایت
clear-bug-div

محصولات جديد

4 کانال HCVR DAHUA 5104HS 4 کانال HCVR DAHUA 5104HS
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
4 کانال XVR DAHUA 5104HS 4 کانال XVR DAHUA 5104HS
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
8 کانال HCVR DAHUA 5108HS 8 کانال HCVR DAHUA 5108HS
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 6,890,000 ریال
افزودن به سبد خريد
8 کانال XVR DAHUA 5108HS 8 کانال XVR DAHUA 5108HS
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 6,890,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 16CH DAHUA 5216AN-S3 DVR 16CH DAHUA 5216AN-S3
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 12,480,000 ریال
افزودن به سبد خريد
16 کانال XVR DAHUA 5216A 16 کانال XVR DAHUA 5216A
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 14,170,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1400TP DAHUA-BULLET 1400TP
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,470,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1400SP DAHUA-BULLET 1400SP
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,730,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-DOME 1400MP DAHUA-DOME 1400MP
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,470,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 8CH DAHUA 7208AN-4M DVR 8CH DAHUA 7208AN-4M
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 13,520,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP BULLET 4431BP-BAS-H DAHUA-IP BULLET 4431BP-BAS-H
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 5,460,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP BULLET 4431DP-BAS-H DAHUA-IP BULLET 4431DP-BAS-H
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 5,720,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP DOME 4431EP-AS-H DAHUA-IP DOME 4431EP-AS-H
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 5,460,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP BULLET 4431EP-S DAHUA-IP BULLET 4431EP-S
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 8,300,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP 4CH 2104HS-P-S2 DAHUA-IP 4CH 2104HS-P-S2
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,810,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP 8CH 4108HS-4KS2 DAHUA-IP 8CH 4108HS-4KS2
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 7,150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP 8CH 2108HS-S2 DAHUA-IP 8CH 2108HS-S2
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,120,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP 8CH 2108HS-8P DAHUA-IP 8CH 2108HS-8P
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 7,150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP 16CH 4116HS-4KS2 DAHUA-IP 16CH 4116HS-4KS2
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 8,060,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP 16CH 4216-4KS2 DAHUA-IP 16CH 4216-4KS2
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 11,050,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP 32CH 5432-4KS2 DAHUA-IP 32CH 5432-4KS2
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: داهوا

قيمت: 29,250,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP 32CH 5832-4KS2 DAHUA-IP 32CH 5832-4KS2
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: داهوا

قيمت: 40,000,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP 64CH 5864-4KS2 DAHUA-IP 64CH 5864-4KS2
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 0 ریال
افزودن به سبد خريد
هارد دیسک 1 ترابایت،بنفش،گارانتی اصلی هارد دیسک 1 ترابایت،بنفش،گارانتی اصلی
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 2,250,000 ریال
افزودن به سبد خريد
هارد دیسک 2 ترابایت،بنفش،گارانتی اصلی هارد دیسک 2 ترابایت،بنفش،گارانتی اصلی
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 3,350,000 ریال
افزودن به سبد خريد
هارد دیسک 4 ترابایت،بنفش،گارانتی اصلی هارد دیسک 4 ترابایت،بنفش،گارانتی اصلی
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 5,350,000 ریال
افزودن به سبد خريد
هارد دیسک 6 ترابایت،بنفش،گارانتی اصلی هارد دیسک 6 ترابایت،بنفش،گارانتی اصلی
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 14,500,000 ریال
افزودن به سبد خريد
هارد 1 ترابایت وسترن هارد 1 ترابایت وسترن
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,850,000 ریال
افزودن به سبد خريد
هارد 2 ترابایت وسترن هارد 2 ترابایت وسترن
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 2,200,000 ریال
افزودن به سبد خريد
هارد 2 ترابایت هیتاچی هارد 2 ترابایت هیتاچی
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,830,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آداپتور 12 ولت 2 آمپر
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 70,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آداپتور 12 ولت 5 آمپر آداپتور 12 ولت 5 آمپر
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 190,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آداپتور باکس 12 ولت 10 آمپر آداپتور باکس 12 ولت 10 آمپر
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 280,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آداپتور باکس 12 ولت 20 آمپر آداپتور باکس 12 ولت 20 آمپر
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 480,000 ریال
افزودن به سبد خريد
کابل ترکیبی100 متری برق+تصویر کابل ترکیبی100 متری برق+تصویر
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 950,000 ریال
افزودن به سبد خريد
کابل ترکیبی 305 متری برق+تصویر کابل ترکیبی 305 متری برق+تصویر
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 2,800,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رک 4 یونیت رک 4 یونیت
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 750,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رک 6 یونیت رک 6 یونیت
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
رک 7 یونیت رک 7 یونیت
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,650,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-4POE SWITCH 3005-4P-58 DAHUA-4POE SWITCH 3005-4P-58
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 2,340,000 ریال
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیکی
پرداخت با کلیه کارت های بانکی
شاخه ها
سازندگان
  • داهوا
  • فراگستر الکترونیک داهوا
  • نمایندگی رسمی ویوتک تهران