دوربین مدار بسته داهوا
آمار سایت
clear-bug-div

محصولات جديد

DAHUA 2231FP DAHUA 2231FP
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۳ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,900,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1400MP DAHUA 1400MP
تاريخ افزودن: دوشنبه، ۲۳ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,470,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1400EMP DAHUA 1400EMP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۲ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,730,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220AP DAHUA 1220AP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۲ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,680,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2231DP DAHUA 2231DP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2231EP DAHUA 2231EP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,770,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 2231RP-Z-IRE6 DAHUA 2231RP-Z-IRE6
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 6,110,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1400TP DAHUA 1400TP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,470,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1400SP DAHUA 1400SP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,730,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1400DP DAHUA 1400DP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۱ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,120,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1400RP-VF-IRE6 DAHUA 1400RP-VF-IRE6
تاريخ افزودن: پنجشنبه، ۱۹ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,550,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220RP-VF-IRE6 DAHUA 1220RP-VF-IRE6
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۰۱ مرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,510,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FCA دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FCA
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 780,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FZG دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FZG
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 890,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FY دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FY
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 880,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FR دوربین بولت 2 مگاپیکسل ویوتک BL-2000FR
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,200,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه XVR 16CH ویوتک دستگاه XVR 16CH ویوتک
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 3,800,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه XVR 8CH ویوتک دستگاه XVR 8CH ویوتک
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 1,900,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه XVR 4CH ویوتک دستگاه XVR 4CH ویوتک
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,550,000 ریال
افزودن به سبد خريد
AHD 2MPXL دوربین مینیاتوری سوزنی AHD 2MPXL دوربین مینیاتوری سوزنی
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 880,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1100RMP DAHUA 1100RMP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1200BP DAHUA 1200BP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,080,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220BP DAHUA 1220BP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,280,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1100MP DAHUA 1100MP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,270,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1100RP DAHUA 1100RP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,020,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1200EMP DAHUA 1200EMP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,990,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA 1220EMP DAHUA 1220EMP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,190,000 ریال
افزودن به سبد خريد
4 کانال XVR DAHUA 5104HS 4 کانال XVR DAHUA 5104HS
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,320,000 ریال
افزودن به سبد خريد
8 کانال XVR DAHUA 5108HS 8 کانال XVR DAHUA 5108HS
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 7,280,000 ریال
افزودن به سبد خريد
16 کانال XVR DAHUA 5216A 16 کانال XVR DAHUA 5216A
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 15,340,000 ریال
افزودن به سبد خريد
XVR 8CH DAHUA 4108HS XVR 8CH DAHUA 4108HS
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,610,000 ریال
افزودن به سبد خريد
پکیج بتا - 8 دوربین و لوازم پکیج بتا - 8 دوربین و لوازم
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 9,450,000 ریال
افزودن به سبد خريد
پکیج بتا - 4 دوربین و لوازم پکیج بتا - 4 دوربین و لوازم
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 5,550,000 ریال
افزودن به سبد خريد
پکیج آلفا - دودوربین و لوازم پکیج آلفا - دودوربین و لوازم
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 3,450,000 ریال
افزودن به سبد خريد
کابل ترکیبی100 متری برق+تصویر کابل ترکیبی100 متری برق+تصویر
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 950,000 ریال
افزودن به سبد خريد
کابل ترکیبی 305 متری برق+تصویر کابل ترکیبی 305 متری برق+تصویر
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 2,800,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آداپتور 12 ولت 2 آمپر آداپتور 12 ولت 2 آمپر
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 70,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آداپتور 12 ولت 5 آمپر آداپتور 12 ولت 5 آمپر
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 190,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آداپتور باکس 12 ولت 10 آمپر آداپتور باکس 12 ولت 10 آمپر
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 280,000 ریال
افزودن به سبد خريد
آداپتور باکس 12 ولت 20 آمپر آداپتور باکس 12 ولت 20 آمپر
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۲۸ خرداد، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 480,000 ریال
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیکی
پرداخت با کلیه کارت های بانکی
شاخه ها
سازندگان
  • داهوا
  • فراگستر الکترونیک داهوا
  • نمایندگی رسمی ویوتک تهران