دوربین مدار بسته داهوا
آمار سایت
clear-bug-div

محصولات جديد

DAHUA-BULLET 1200SLP DAHUA-BULLET 1200SLP
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۴ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 1,590,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1200DP DAHUA-BULLET 1200DP
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۴ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,450,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1400B-PIR DAHUA-BULLET 1400B-PIR
تاريخ افزودن: سه شنبه، ۲۴ بهمن، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,990,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1400BP DAHUA-BULLET 1400BP
تاريخ افزودن: یکشنبه، ۱۷ دی، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,240,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بالت 2.4 مگاپیکسل ویوتک VB-1200S دوربین بالت 2.4 مگاپیکسل ویوتک VB-1200S
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۷ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,200,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بالت 2.4 مگاپیکسل ویوتک VB-1222PX دوربین بالت 2.4 مگاپیکسل ویوتک VB-1222PX
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۷ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین سقفی 2.4 مگاپیکسل ویوتک VD-1220E دوربین سقفی 2.4 مگاپیکسل ویوتک VD-1220E
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۷ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,050,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دوربین بالت 2.4 مگاپیکسل ویوتک VB-1220P دوربین بالت 2.4 مگاپیکسل ویوتک VB-1220P
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۷ آبان، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه XVR 4CH ویوتک دستگاه XVR 4CH ویوتک
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,550,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه XVR 8CH ویوتک دستگاه XVR 8CH ویوتک
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: نمایندگی رسمی ویوتک تهران

قيمت: 1,900,000 ریال
افزودن به سبد خريد
دستگاه XVR 16CH ویوتک دستگاه XVR 16CH ویوتک
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 3,800,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-DOME 1200EMP-A DAHUA-DOME 1200EMP-A
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 1,920,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1200BP DAHUA-BULLET 1200BP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 2,280,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-DOME 1220EMP-A DAHUA-DOME 1220EMP-A
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,060,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-DOME 2231EMP DAHUA-DOME 2231EMP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,770,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 2231EP DAHUA-BULLET 2231EP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 2231RP-Z-IRE6 DAHUA-BULLET 2231RP-Z-IRE6
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 6,740,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1220RP-VF-IRE6 DAHUA-BULLET 1220RP-VF-IRE6
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 3,860,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1200SP DAHUA-BULLET 1200SP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: داهوا

قيمت: 1,930,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-MOTIONEYE CAMERA 1220AP DAHUA-MOTIONEYE CAMERA 1220AP
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,680,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-MINICAM 3201B DAHUA-MINICAM 3201B
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 3,380,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-DOME 1220RP-VF DAHUA-DOME 1220RP-VF
تاريخ افزودن: شنبه، ۲۹ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,250,000 ریال
افزودن به سبد خريد
4 کانال HCVR DAHUA 5104HS 4 کانال HCVR DAHUA 5104HS
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
4 کانال XVR DAHUA 5104HS 4 کانال XVR DAHUA 5104HS
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 4,100,000 ریال
افزودن به سبد خريد
8 کانال HCVR DAHUA 5108HS 8 کانال HCVR DAHUA 5108HS
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 6,890,000 ریال
افزودن به سبد خريد
8 کانال XVR DAHUA 5108HS 8 کانال XVR DAHUA 5108HS
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 6,890,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 16CH DAHUA 5216AN-S3 DVR 16CH DAHUA 5216AN-S3
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 12,480,000 ریال
افزودن به سبد خريد
16 کانال XVR DAHUA 5216A 16 کانال XVR DAHUA 5216A
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 14,170,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1400TP DAHUA-BULLET 1400TP
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,590,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-BULLET 1400SP DAHUA-BULLET 1400SP
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,820,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-DOME 1400MP DAHUA-DOME 1400MP
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 2,470,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DVR 8CH DAHUA 7208AN-4M DVR 8CH DAHUA 7208AN-4M
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 13,520,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP BULLET 4431BP-BAS-H DAHUA-IP BULLET 4431BP-BAS-H
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 5,460,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP BULLET 4431DP-BAS-H DAHUA-IP BULLET 4431DP-BAS-H
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 5,720,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP DOME 4431EP-AS-H DAHUA-IP DOME 4431EP-AS-H
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 5,460,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP BULLET 4431EP-S DAHUA-IP BULLET 4431EP-S
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 8,300,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP 4CH 2104HS-P-S2 DAHUA-IP 4CH 2104HS-P-S2
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 4,810,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP 8CH 4108HS-4KS2 DAHUA-IP 8CH 4108HS-4KS2
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 7,150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP 8CH 2108HS-S2 DAHUA-IP 8CH 2108HS-S2
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده: فراگستر الکترونیک داهوا

قيمت: 3,120,000 ریال
افزودن به سبد خريد
DAHUA-IP 8CH 2108HS-8P DAHUA-IP 8CH 2108HS-8P
تاريخ افزودن: چهارشنبه، ۲۶ مهر، ۱۳۹۶
سازنده:

قيمت: 7,150,000 ریال
افزودن به سبد خريد
نماد اعتماد الکترونیکی
پرداخت با کلیه کارت های بانکی
شاخه ها
سازندگان
  • داهوا
  • فراگستر الکترونیک داهوا
  • نمایندگی رسمی ویوتک تهران